TORNIONLAAKSON NEUVOSTON päähuomio kveenien historiassa ja lasten tanssiprojektissa

Tornionlaakson Neuvoston kulttuurirahasto  tukee vuosittain tutkimusta ja kulttuurityötä stipendein ja apurahoin. Näin se stimuloi ja edistää  kulttuuria Tornionlaaksossa, sen taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä.

Torniolaakson Neuvoston hallitus on yksimielisesti päättänyt jakaa vuoden 2018 kulttuuristipendin seuraaville toimijoille:

Kaivuonon Kveeniseura – Kveenien asuinympäristön kartoittaminen 15 000sek

Pohjola Norden – Luento kveenien historiasta 5 000sek

Tolonen/Mämmi – Tanssiprojekti/työpajoja lapsille 15 000kr

Pello/Pajala – Riga Cup 10 000kr

Muonioseura, kotiseutuyhdistys molemmin puolin rajaa – Toiminnan uudelleen aloittaminen 5000sek

Storslett koulu – Opintomatka Matarengin ja Ylitornin kouluille 5000sek

Suomen kalakirjasto – kalakirjojen digitalisoinnin jatkaminen 5 000kr

Tornionlaakson Neuvoston hallitus perustelee kulttuuriryhmän antaman ehdotuksen pohjalta valitut toimijat seuraavanlaisesti:
Hakemukset täyttävät vaatimukset Tornionlaakson kulttuurielämän kehittämisestä sekä valtakunnan rajoja ylittävän yhteistyön edistämisestä.

Tornionlaakson Neuvosto perustettiin toukokuussa 1987. Neuvostoon kuuluu yhteensä 14 kuntaa, 6 Suomesta, 4 Ruotsista sekä 4 Norjasta.